Menu
 

Pædagogisk Videns Center

Pædagogisk Videns Center – Nyt tiltag på Karise Ungdomshus

Vandplante2

Det er blevet efterår - dette efterår skal bruges til at søsætte et nyt projekt, som en del af vores vision: "Lad ikke Tiden stå stille!"

Vi vil være bedre...
Fyraftensmøde om familiesamarbejde

Flemming Sell, PsykCentrum, står for et spændende indlæg omkring familiesamarbejde. Flemming Sell er særligt optaget af udviklingsmuligheder, for enkeltpersoner, familier og for systemer. Flemming Sell står ligeledes for et længerevarende uddannelsesforløb i Karise Ungdomshus.

Du kan læse mere om Flemming Sell og PsykCentrum her: www.psykcentrum.dk

Karise Ungdomshus har en langsigtet strategi for den faglige udvikling: Vidensdeling, uddannelse og supervision er nøglepunkter i denne plan. Vores fyraftensmøder bliver opslået via hjemmesiden- og deltagelse er gratis- ud over du bidrager i debatten og dermed tilføjer viden til mødet.

Tilmelding er dog nødvendigt pr. mail: info@kariseuh.dk

Karise Ungdomshus vil gerne skyde strategien i gang med dette første møde- vi håber at du har lyst til at deltage. Vi glæder os meget til at sætte vores VidensCenter i søen.

Torsdag d. 24 november – 18.30 til 20.00 Køgevej 38, 4653 Karise

Karise Ungdomshus vil være vært for en sandwich samt kaffe/te.