Menu
 

Sådan arbejder vi

Karise Ungdomshus er en troværdig og professionel samarbejdspartner i forhold til det offentlige sociale system. Vi imødekommer gerne ønsker om fleksible løsninger, der er tilpasset den enkelt elev eller grupper.

Vores mål er ikke at være det billigste tilbud, men et af de bedste! Udover selve opholdsstedet og skolen råder Karise Ungdomshus over et fritidshus i Sverige, et sommerhus på Lolland samt nogle lejligheder og et botræningshus i Karise. Det betyder, at vi har gode muligheder for at lave individuelle løsninger, når og hvis eleverne har behov for det.

Vi har vores egen socialrådgiver ansat og vi prioriteterer f.eks. at have pædagogisk uddannet personale ansat.

Det er vores målsætning altid at holde sagsbehandlere og forældre godt underrettet, hvis der sker ting eller ændringer i elevernes dagligdag. Vi vil hellere ringe eller skrive en gang for meget end en gang for lidt. Det er kontaktpersonens opgave en gang om ugen at afholde en samtale med forældrene. Vi afholder udover den løbende kommunikation 2 statusmøder om året med forældre og anbringende myndigheder.

Vi arbejder med faste daglige strukturer, der skal give eleverne en tryg og forudsigelig hverdag. Karise Ungdomshus er ikke en stor institution, og derfor har vi også mulighed for at skabe en god interaktion med nærvær og tryghed mellem elever og ansatte.

Vores pædagogiske fundament er i høj grad baseret på relationsarbejde i et overskueligt struktureret og varmt miljø. Alle ansatte skriver i et dagbogssystem, således at vi gennem mange forskellige observationer får et godt billede af eleven. Det betyder også, at alt personale er orienteret om, hvad der sker på institutionen og med eleverne i de perioder, hvor de f.eks. ikke har vagter. Dermed skaber vi overblik og mulighed for en koordineret pædagogisk indsats i personalegruppen. Hver 3 måned laves der pædagogiske og praktiske indsatsplaner sammen med den eleverne, hvor der opstilles målsætninger for den kommende periode.

saadan-arbejder-vi

Kontakt os

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at ringe på

mobil-ikon  +45 56 78 88 89

Eller skrive en mail til os på

mail-ikon  info@kariseuh.dk

ungdomshus

Vores formål
Fonden Karise Ungdomshus har til formål at yde praktisk, pædagogisk støtte til socialt truede elever fra 6 år og opefter, med eller uden fysiske handicap.

Læs mere om vores formål her