Menu
 

Udslusning og efterværn

Udslusning og efterværn tilrettelægges individuelt for den enkelte elev i tæt samarbejde med anbringende myndighed, elev og forældre.

Forud for forløbet samles det faglige og familiære netværk til et planlægningsmøde hvor den praktiske, økonomiske og pædagogiske ramme fastlægges for den første del af udslusningsperioden. Samtidig udarbejdes en grovskitse for de længerevarende planer. Disse justeres på statusmøder der typisk afholdes hver 3. måned.

Karise Ungdomshus har stor erfaring med både udslusning og efterværn. Vi bruger ofte vores egne lejligheder på Dalbyvej i Karise til udslusning, eller vores botræningshus på Køgevej. Her er der mulighed for at holde kontakten til opholdsstedet og sine gamle bofæller. Det sikrer både nærhed og tryghed for eleverne.

Karise Ungdomshus tilbyder også efterværn, botræning og tilsyn med unge, der ikke har et forudgående anbringelsesforløb på Karise Ungdomshus.

udslusning

VIDEO GALLERI

Vil du følge med i hvad vi laver?

video-pil

Se vores videoer her

Indflytning på opholdsstedet

Den unge får tilknyttet en kontaktperson ved indflytning, som er ansvalig for handlingsplanen  følges.

Kontaktpersonen...

  • er den unges sikkerhedsventil og mentor