Menu
 

Visitation

Hvordan forløber en visitation til Karise Ungdomshus oftest? Hvad gør og forventer vi i forbindelse med en visitation? Få et overblik her.

 
et  Sagsakter og skolepapir fremsendes til Karise Ungdomshus og PPR i Faxe Kommune, inden visitation kan indledes. 
   
to Som en del af afklaringen vedr. anbringelsen afholdes et møde med relevante personer, der har et administrativt og personligt kendskab til eleven. Her besluttes det, om alle fortsat mener det er en god ide, at gå videre med visitations proceduren. Fra Karise Ungdomshus deltager normalt forstander eller stedfortræder, afdelingsleder, lærer samt kommende kontaktperson.
   
tre  Herefter skal anbringende myndighed bringe alle bevillingsmæssige formalia på plads i forbindelse med anbringelsen. I visitationsfasen forventes det, at anbringende myndighed udarbejder en social handleplan for den aktuelle elev. Karise Ungdomshus kan være behjælpelig hermed.
   
fire  Forældrene inviteres til forbesøg. Eleven kan, hvis situationen taler herfor, også deltage. Så slås forbesøg og indflytningssamtale sammen.
   
fem  Formålet med indflytningssamtalen er, at den potentielle elev og forældre får et godt og solidt billede af Karise Ungdomshus og skolen. Samtidig skal vi foretage den sidste og endelige vurdering af eleven, i forhold til den eksisterende elevgruppe. I forbindelse med visitationsarbejdet, inddrages Fakse Kommunes PPR i forhold til skoleplaceringen.
   
6  Eleven giver besked om han/hun ønsker indskrivning. Det er en forudsætning for indskrivning, at eleven selv ønsker dette.
   
7  Der aftales en indskrivningsdag. Kontrakt fremsendes straks til anbringende myndighed. Kontrakten skal være Karise Ungdomshus i hænde i underskrevet stand inden indskrivningsdagen.

 

visitation

Kontakt os

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at ringe på

mobil-ikon  +45 56 78 88 89

Eller skrive en mail til os på

mail-ikon  info@kariseuh.dk

ungdomshus

Vores formål
Fonden Karise Ungdomshus har til formål at yde praktisk, pædagogisk støtte til socialt truede elever fra 6 år og opefter, med eller uden fysiske handicap.

Læs mere om vores formål her

Indflytning på opholdsstedet

Den unge får tilknyttet en kontaktperson ved indflytning, som er ansvalig for handlingsplanen  følges.

Kontaktpersonen...

  • er den unges sikkerhedsventil og mentor